3.4
(5)

Loading

Richteren 13:1 NBG51

De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren; toen gaf de Here hen over in de macht der Filistijnen, veertig jaar.

Een land zonder leider is kwetsbaar en loopt verschillende risico’s. We lezen in Richteren 21:25 dat eenieder deed wat goed was in hun ogen omdat er geen koning was. Er was geen leider! Er was niemand die verantwoordelijk was! Men heeft dit zelfs met een spreekwoord vereeuwigd: als de kat van huis is dansen de muizen.

Geliefden, wij hebben een immense taak om God te bidden voor het land, uw familie, en uw gezin, zodat de situatie niet stuurloos en zonder leiding komt te staan. “Waarom?” zult u zich afvragen. Deze situatie is voor geestelijke overheden en machten een open deur om toe te slaan. Denk maar aan: ongehoorzaamheid, bandeloosheid, afgoderij, moord en noem maar op.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Kortom, eenieder zal zijn gang gaan en doen wat in hun ogen goed is. Eenieder doet wat zij wilt! Heeft u zich nooit afgevraagd waarom Gods woord ons oproept om voor de leiders van het land voorbeden te doen, te danken en te bidden? Dit is noodzakelijk zodat wij een stil en rustig leven mogen leiden (1 Timoteüs 2:1-2) Een land, uw familie en in het bijzonder uw gezin waar de leider faalt of waar er geen leider is, is gedoemd te mislukken.

Een land zonder leider is kwetsbaar en loopt verschillende risico’s.

Van het één komt uiteraard het ander. Doen wat wij willen en geen rekening houden met God noch gebod heeft serieuze gevolgen. We worden ongehoorzaam en zullen God bedroeven en kwaad doen in Zijn ogen. Wat denkt u dan dat de prijs zal zijn? De Bijbel leert, dat u overgegeven wordt in de macht van ziekte, onderdrukking, pijn, verdriet, teleurstellingen en noem maar op (Richteren 13:1).

Laten wij een situatie van bandeloosheid en ongehoorzaamheid zoveel als mogelijk vermijden. Laten we God bidden om in bekwame leiders te voorzien voor het land, onze familie, ons gezin, in de gemeente en overal waar wij voet mogen zetten. Hij zal het doen ja!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Ik onderneem alles met Jezus

Ik onderneem alles met Jezus

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;Er zijn velen die niet doen wat zij afgesproken hebben. Velen beschouwen het werk van de Heer als 'lichtjes' en gaan heel nonchalant ermee om. Wat u ook doet in het huis van de Heer,...

read more
Bid en volhard

Bid en volhard

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?Gebed is een heel belangrijke sleutel! Daarom zal satan alles in het werk stellen om eenieder die bidt te demotiveren. Gebedsgroepen worden ontbonden door...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.