5
(2)

Loading

Lucas 18:7 NBG51

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

Gebed is een heel belangrijke sleutel! Daarom zal satan alles in het werk stellen om eenieder die bidt te demotiveren. Gebedsgroepen worden ontbonden door onderlinge verschillen in mening. De duivel zal alles gebruiken om u het bidden af te houden! Slaap niet maar blijf waakzaam!

Jezus wist natuurlijk hiervan en riep de discipelen op om te volharden in het bidden en nooit te verslappen. We lezen in Lucas 18 over het verhaal over de onrechtvaardige rechter die zich niet bekommerde om God noch gebod. Dat betekent: hij had geen enkele vrees voor God! Toch lezen we dat er een moment in tijd kwam waar hij met zichzelf overlegde en uiteindelijk de vrouw haar recht wel verschafte.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

De titel van de gelijkenis zegt al heel veel: de onrechtvaardige rechter. Een rechter die makkelijk omkoopbaar is. Een rechter die anderen voortrekt. Een rechter die de mens ziet, een oordeel velt en vervolgens doet wat hij wil. Zo kunt u onrechtvaardig omschrijven en voor uzelf wat eigenschappen bedenken die passen.

We lezen verder in vers 4 dat het een tijdlang duurde voor hij uiteindelijk tot zichzelf zei: “Al bekommer ik me niet om God en al stoor ik me aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan

Slaap niet maar blijf waakzaam!

Op basis van dit schriftgedeelte weten we dat de weduwe niet opgaf maar steeds weer terugkwam en hem hieraan herinnerde. Ook al kostte het haar alle tijd en moeite, zij bleef terugkomen want het was haar recht! Deze belangrijke sleutel die Jezus ons geeft moeten we zeker koesteren! Hij eindigt met vers 7 en zegt: “Zal God dan Zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?

Geef daarom nooit op en blijf bidden en volharden, en roepen! De Heer zal u spoedig recht verschaffen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Ik onderneem alles met Jezus

Ik onderneem alles met Jezus

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;Er zijn velen die niet doen wat zij afgesproken hebben. Velen beschouwen het werk van de Heer als 'lichtjes' en gaan heel nonchalant ermee om. Wat u ook doet in het huis van de Heer,...

read more
Leef een heilig leven

Leef een heilig leven

Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here.In Leviticus 19 staan er interessante instructies over hoe de Israëlieten zich konden heiligen. Vers 14 heeft mij diep aan het denken...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.