Ik onderneem alles met Jezus

Ik onderneem alles met Jezus

Kolossenzen 3:23 NBG51 Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; Er zijn velen die niet doen wat zij afgesproken hebben. Velen beschouwen het werk van de Heer als ‘lichtjes’ en gaan heel nonchalant ermee om. Wat u...
Bid en volhard

Bid en volhard

Lucas 18:7 NBG51 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Gebed is een heel belangrijke sleutel! Daarom zal satan alles in het werk stellen om eenieder die bidt te demotiveren. Gebedsgroepen...
Leef een heilig leven

Leef een heilig leven

Leviticus 19:14 NBG51 Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here. In Leviticus 19 staan er interessante instructies over hoe de Israëlieten zich konden heiligen. Vers 14 heeft...
Behoed uw hart boven alles

Behoed uw hart boven alles

Efeziërs 6:14 NBG51 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid De Heer heeft ons de wapenrusting Gods gegeven als wapen tegen de verleidingen van satan. De panster der gerechtigheid (één van de onderdelen) beschermt...
Begin de dag met Jezus

Begin de dag met Jezus

Spreuken 12:27 NBG51 De trage zal zijn wild niet vangen, maar een kostbare have is het deel van de vlijtige. Het boek Spreuken is waarlijk een bron van zoveel wijsheden. Heel veel inzichten en wijsheden die genoemd worden helpen ons beter te begrijpen hoe wij met...
Ik zal Jezus volgen

Ik zal Jezus volgen

Johannes 12:24 NBG51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wij zijn heel dankbaar om te aanschouwen hoe velen Jezus Christus aannemen als hun...