5
(2)

Loading

Efeziërs 6:14 NBG51

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid

De Heer heeft ons de wapenrusting Gods gegeven als wapen tegen de verleidingen van satan. De panster der gerechtigheid (één van de onderdelen) beschermt een heel cruciaal orgaan van de mens, namelijk: het hart. Wanneer wij in ons hart worden ‘gestoken’ lopen wij heel groot risico dat we sterven. Geestelijk is dat niet anders, want satan zal er alles aan doen om ons spirituele hart aan te vallen zodat ons geloof uitgeschakeld wordt.

Jezus zegt in Marcus 11:23 dat wanneer u opkomt tegen obstakels in uw leven en ze gebied om te wijken, en in uw hart geen moment zou twijfelen, maar zou geloven dat dat wat u zegt, zal geschieden: het zal dan geschieden!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ziet u waarom satan uw hart en dus het geloof zijn nummer 1 prioriteit vindt? Hij zal die als eerst aanvallen zodat ongeloof en twijfel u zullen treffen. In Spreuken 4:20-22 zegt koning Salomo, dat wij zijn wijsheden moeten koesteren en ervoor moeten waken dat deze niet wijken uit onze zicht maar juist diep in ons hart bewaren!

De belofte is: zij zullen u doen leven en u genezing schenken! Geliefden: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens (Spreuken 4:23). Bidt God dat Hij uw hart schoon en zuiver houdt zodat wij de nodige vrijmoedigheid hebben en ontvangen waar wij voor bidden. (In 1 Johannes 3:21)

Geestelijk is dat niet anders, want satan zal er alles aan doen om ons spirituele hart aan te vallen zodat ons geloof uitgeschakeld wordt.

Uw wonder loopt u mis door ongeloof en twijfel in uw hart! Wanneer die stem u zegt dat u het niet kan en dat het levenslang is, bestraf de leugengeest en proclameer: “God is er voor mij, en niemand durft om tegen mij op te komen! Door Zijn striemen ben ik genezen! In Jezus machtige naam, amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Ik onderneem alles met Jezus

Ik onderneem alles met Jezus

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;Er zijn velen die niet doen wat zij afgesproken hebben. Velen beschouwen het werk van de Heer als 'lichtjes' en gaan heel nonchalant ermee om. Wat u ook doet in het huis van de Heer,...

read more
Bid en volhard

Bid en volhard

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?Gebed is een heel belangrijke sleutel! Daarom zal satan alles in het werk stellen om eenieder die bidt te demotiveren. Gebedsgroepen worden ontbonden door...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.