3.3
(7)

Loading

Leviticus 19:14 NBG51

Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here.

In Leviticus 19 staan er interessante instructies over hoe de Israëlieten zich konden heiligen. Vers 14 heeft mij diep aan het denken gebracht. Er staat: een dove zult gij niet vloeken. Dat wil dus zeggen: als iemand niet in staat is om u te horen en u hiervan bewust bent, dan wordt het u kwalijk genomen dat u zo iemand vervloekt. De persoon zal hierdoor geestelijk, zonder dat hij het weet, geketend worden.

Het tweede gedeelte komt op hetzelfde neer om de relevantie hiervan meer dan ooit te onderstrepen. Wanneer iemand niet kan zien kunt u geen gat graven voor de persoon, zodat hij erin valt. Door dit (bewust) te doen zet u hiermee een geestelijke struikelblok neer voor uw naaste. De Heer zal het u zeker vergelden en u zult met deze daad uw leven alleen maar verontreinigen!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ik hoor wel velen zeggen, “maar dit is toch het Oude Testament”? “Dit telt toch niet meer”? Wij weten, als wij de schriften doornemen, dat het Oude Testament een schaduw is van wat God voor ons in petto heeft. Jezus heeft dit bovendien bevestigd want Hij is gekomen om de profetie te vervullen (Mat 5:17). Het Oude Testament geeft diepe inzicht en helpt ons om te begrijpen wat er geestelijk gebeurt wanneer wij bepaalde dingen  doen.

Laten wij ons daarom dagelijks tot God richten en Hem vragen om ons te helpen liefde te tonen aan onze naaste.

Zei Jezus niet in Mat 22:38-39 om op de eerste plaats God lief te hebben, en op de tweede plaats onze naaste? Iemand die zijn naaste liefheeft, zal (vooral als hij weet dat de persoon zich niet kan verdedigen) geen geestelijke kuil voor de persoon graven. Dan heeft u de persoon niet lief, en heeft u geen vrees voor God!

Wie deze dingen bedrijven zullen het koninkrijk van God zeker niet binnengaan (Galaten 5:21)! Laten wij ons daarom dagelijks tot God richten en Hem vragen om ons te helpen, aan onze naaste, liefde te tonen. Onze zondige natuur zal ons (wanneer wij die niet dagelijks kruisigen) telkens weer ver weg van de Heer brengen! Wordt het niet tijd dat wij (zoals Jezus) alles eraan doen zodat eenieder behouden wordt (Johannes 12:47)?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Ik onderneem alles met Jezus

Ik onderneem alles met Jezus

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;Er zijn velen die niet doen wat zij afgesproken hebben. Velen beschouwen het werk van de Heer als 'lichtjes' en gaan heel nonchalant ermee om. Wat u ook doet in het huis van de Heer,...

read more
Bid en volhard

Bid en volhard

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?Gebed is een heel belangrijke sleutel! Daarom zal satan alles in het werk stellen om eenieder die bidt te demotiveren. Gebedsgroepen worden ontbonden door...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.