2.3
(3)

Loading

Matteüs 23:13 NBG51

Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.

Het tweede deel van Matteüs 23 is vast voedsel en geeft duidelijke instructies die we niet mogen onderschatten. Het helpt ons om wakker en opmerkzaam te blijven, want niet eenieder is wie ze zeggen dat ze zijn. Jezus is scherp met Zijn bewoordingen en geeft aan dat er velen in mensenogen rechtvaardig zijn, maar als u ze in tijd leert kennen, dan merken we op dat ze in hun hart huichelachtig en slecht zijn (vers 28).

Het is wel opvallend dat velen weigeren om Christus aan te nemen en geen behoefte hebben om een gemeente te bezoeken, omdat zij geen goede referentie hebben. Zij zien trouwe gemeente bezoekers met slecht karakter die niet het voorbeeld geven dat zij wensen na te volgen. Ja geliefden, dat is het resultaat wanneer gelovigen de liefde van Jezus niet presenteren.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Waarom denkt u dat Jezus ons eraan herinnert dat wij het licht van deze wereld zijn (Matteüs 5:14)? Vaak genoeg maken we verkeerde keuzes die voor anderen aanstootgevend zijn. Het is triest om te noemen dat zelfs zij met een voorname positie juist niet het gezonde onderwijs geven en eerder onnodige discussies veroorzaken.

Ze leggen onbewust zware lasten op de schouders van gelovigen, die het dienen van Christus niet motiveren, maar juist uitspraken uitlokken zoals: “Daarom wilde ik nog niet in het geloof stappen”. Velen kiezen er daarom bewust voor om eerst te genieten van het leven en (misschien) op hun oude dag God te dienen.

Jezus is scherp met Zijn bewoordingen en onderstreept dat er velen in mensenogen rechtvaardig zijn.

De Heer waarschuwt ons precies hiervoor! Als kind van God moeten we anderen met ons gedrag niet tot aanstoot zijn want hierdoor kunnen ze Gods koninkrijk missen. Wist u dat velen onnodige en on-Bijbelse praktijken verheffen tot de wil van God?

Dit is een serieuze gebedslast voor u en voor mij. Een gebedslast voor alle medestrijders in de Heer. Laten we dus ook hiervoor God zoeken en dagelijks ervoor pleiten om nederig te blijven en Gods leiding te volgen. Gelooft u dat we alleen vissers van mensen kunnen worden wanneer wij Jezus volgen (Matteüs 4:19)?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen vandaag de dag hun doorbraak...

read more
Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te ontvangen en om hervormd te...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.