2.3
(3)

Loading

Judas 1:20-21 NBG51

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.

De tijd waarin we leven moet ons meer dan ooit alert maken. Verschillende soorten mensen zullen in ons leven binnenkomen. Verschillende soorten mensen zullen tot u naderen en eventueel waardevolle adviezen geven. We kunnen met ons eigen vermogen de duivel en zijn trawanten niet makkelijk herkennen en op het moment dat we het doorhebben dan heeft hij al genoeg schade aangericht. Ja, het is zo erg dat herstel een ware uitdaging is.

Herkent u dat niet? De duivel heeft u in een zodanige wurggreep dat teruggaan naar het normale behoorlijk veel offers nodig heeft. Wanneer we op het moment agressief zaken benaderen en onze vechtlust laten botvieren dan doet het ons voor dat moment goed, maar wanneer we nuchter worden dan schiet ons te binnen dat we het liever anders hadden gedaan.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Door onze eigen begeerten kunnen wij bovendien in de fout gaan en voor het moment plezier hebben, maar wanneer we tot onszelf komen dan ontdekken we dat de weg die is ingeslagen compleet tegen de wil van God is. Natuurlijk kunnen we vergiffenis vragen en die ontvangen, maar vaak genoeg ligt genezing van de pijn (die we veroorzaakt hebben) bij anderen, maar ook bij onszelf veel dieper. Schuldgevoelens kunnen ons naar de keel schieten en ons jaren achtervolgen. Ja lieve lezer, schuldgevoelens kunnen ons geestelijk compleet verlammen! Bij de een duurt het een jaar en bij de ander jaren.

Ik ben dankbaar voor het woord voor vandaag. We lezen in Judas 1:20 dat we onszelf in de liefde Gods moeten bewaren. Hoe denkt u dat we dat kunnen doen? Door onszelf op te bouwen in ons allerheiligst geloof en door gebed met de verwachting dat Jezus ons uit de situatie zal helpen.

Wanneer we op het moemnt agressief zaken benaderen en ons vechtlust laten botvieren dan doet het ons voor dat moment goed, maar wanneer we nuchter worden dan schiet ons te binnen dat we het liever anders hadden gedaan.

Mensen zullen tot u komen met praatjes en zichzelf dienstbaar opstellen voor de werken van de vijand. Dit gaan we alleen kunnen herkennen door de liefde van God gepaard met veel gebed. Wanneer u dat doet dan zal Gods Heilige Geest u hiervoor bewaren. Want, leert Gods woord ons: niet door kracht noch geweld, maar door Zijn Geest (Zacharia 4:6).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen vandaag de dag hun doorbraak...

read more
Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te ontvangen en om hervormd te...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.