3.7
(3)

Loading

Ezechiël 22:30 NBG51

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.

Voorbidders zijn mensen die liefde hebben ontvangen en vervolgens op de bres gaan staan voor een zaak, een familie, een bediening of situaties die God bedroeven. Ze leven zo dicht bij de Heer dat ze bewogen worden wanneer ze mensen in nood zien.

Wist u dat liefde geven ook betekent meelijden met anderen wanneer ze zich gekwetst voelen? Wie liefheeft kan nooit gelukkig zijn als de ander ongelukkig is. We hebben elk onze eigen strijd en uitdagingen en eerlijk waar: er is veel om voor te bidden.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ze leven zo dicht bij de Heer dat ze bewogen worden wanneer ze mensen in nood zien.

Laten we samen kijken welke uitdagingen we hier op aarde hebben:

 • ruzie in het gezin
 • financiële nood
 • uitzichtloze situaties
 • ruzie met de buren
 • corruptie in het land
 • werkloos
 • eenzaamheid
 • onvrede binnen het huwelijk
 • partners die ontrouw zijn
 • kinderen die ongeneeslijk ziek zijn
 • kinderen die verkeerde keuzes maken
 • kinderen die ongehoorzaam zijn
 • familieleden die God niet kennen
 • een familielid dat verslaafd is

De Bijbel leert in Ezechiël 22:30 dat God voorbidders zoekt, maar niemand heeft gevonden. Dit is een aanwijzing dat er weinig gegadigden zijn, om de prijs te betalen. Dat is triest natuurlijk! We zijn zo op onszelf gericht dat we ons medemens zijn vergeten.

Laat deze tekst tot u doordringen en u helpen begrijpen dat uw gebed niet voor niets is. Het zal ervoor zorgen dat Hij Zijn engelen de opdracht geeft om degenen in nood te behoeden op al hun wegen (Psalmen 91:11). Heeft u geen zin om voor de ander te bidden? Bidt God om die macht die u weerhoudt te verbreken, zodat u loskomt van de greep van de vijand en u uw medemens in nood geestelijk te hulp schiet!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.