5
(1)

Loading

Matteüs 26:41 NBG51

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Toen Jezus te Getsemane ging om te bidden bracht hij een paar van Zijn discipelen mee. Echter waren zij niet in staat om wakker te blijven en te waken. Dit is een hele mooie illustratie hoe wij als kinderen van God alert en waakzaam horen te blijven. Het is zo gemakkelijk om in slaap te vallen.

Soms zeggen we tot onszelf: ik kom zo, of ik ga even nadenken en vallen vervolgens in  een diepe rust. Uiteraard kan de slaap ons ook overvallen, maar dat is een ander verhaal. Precies dat zien wij tegenwoordig gebeuren in de kerk, in ons gezin en ook op het werk. Velen zijn niet meer zo toegewijd en vurig, maar zijn moedeloos. Ze zijn ontmoedigd en zijn gaan verslappen want de slaap heeft hun te pakken!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

We moeten God dagelijks bidden om fris en alert te blijven en om genoeg kracht te putten zodat we de geestelijke strijd aan kunnen gaan wanneer de tijd aanbreekt.

De oproep van Jezus geldt ook voor ons natuurlijk! Hij zegt: Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Weet u, soms kan een moment van zwakte, een moment waar u niet opmerkzaam was en een moment van onoplettendheid pijnlijke en langdurige gevolgen hebben. Soms hebben de gevolgen zo veel schade aangericht, dat er bijna geen weg meer terug is. De pijn is dan zo diep geworteld, dat men niet bereid is om elkaar te vergeven!

Daarom moeten wij waakzaam en alert blijven, omdat wij “door dit te doen” behoorlijk veel misère kunnen voorkomen. Jezus zei het zo mooi: de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak! We hebben soms momenten waar we weten dat we het beter moesten doen, en zeggen dan: “had ik het maar geweten”! U bent dan laat, want gedane zaken nemen geen keer. U zult de Heilige Geest om wijsheid moeten bidden om u te hulp te schieten hoe u van daaruit verder kunt gaan en hoe u tactvol de schade kan herstellen.

Blijf altijd onder Zijn leiding staan lieve lezer en vraag Hem om alert en waakzaam te blijven. Waak en verslap niet!

Ze zijn ontmoedigd en zijn gaan verslappen want de slaap heeft hun te pakken!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.