5
(1)

Loading

Jesaja 11:2 NBG51

En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;

U zal zeker het verhaal van Jozef kennen en wat hij allemaal meemaakte. Jozef die God gebruikte om Israël te redden, was geduldig en had diep ontzag voor de Heer. Ondanks zoveel tegenslagen lezen we dat God hem en vele anderen (met wie hij in contact kwam) zegende. Te midden van alle ellende wist hij dat hij niet alleen was. De details mag u zelf in Genesis 39 lezen.

Hij werd valselijk beschuldigd van molest en werd geestelijk flink afgeranseld. Prijs de Heer dat Jozef Gods genade en zegen ondanks alle pijn en ellende ervoer! God stelde Jozef in staat om de droom van de Farao uit te leggen want hiervoor ontving hij bovennatuurlijke kennis. De Heer maakte hem ook nog wijs en was hierdoor in staat om advies uit te brengen hoe de situatie het best aangepakt kon worden.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Vandaag wil ik stilstaan bij de uitspraak van de Farao, omdat dit ons meer dan ooit zal inspireren. We lezen in Genesis 41:37-40 nadat Jozef het advies heeft uitbracht, die de Heer op zijn hart gelegd heeft.

Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de Geest Gods is?

En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden; alleen door de troon zal ik boven u staan.

Te midden van die pijn bewees God hem genade en zegende hem!

Jozef was een normaal mens zoals u en ik, en de vraag is: van wie ontving hij het vermogen om dromen uit te leggen? Van waar alle verstand en alle wijsheid? Kunnen de mensen om u heen dat ook van u getuigen? Lieve lezer, laat dit u meer dan ooit aanmoedigen om Gods Heilige Geest alle ruimte te geven in alles wat we aan het doen zijn. Dit, zodat uw naaste ook hetzelfde over u kan getuigen.

Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de Geest Gods is?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen vandaag de dag hun doorbraak...

read more
Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te ontvangen en om hervormd te...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.