4
(1)

Loading

Rum 6:13

Awakmu aja sampèk dikanggokké karo pangwasané dosa kanggo nglakoni sak wernané ala, nanging awakmu kudu dipasrahké kanggo nuruti kekarepané Gusti. Awit kowé mauné mati, nanging saiki wis diuripké menèh. Awakmu sak kujur saiki dipasrahké kanggo nindakké prekara-prekara sing betyik.

Dina iki tak bangun karo ayat sangka Kitab Sutyi. Hayuk diwatya karo ndedonga.

Rum 6:13
Awakmu aja sampèk dikanggokké karo pangwasané dosa kanggo nglakoni sak wernané ala, nanging awakmu kudu dipasrahké kanggo nuruti kekarepané Gusti. Awit kowé mauné mati, nanging saiki wis diuripké menèh. Awakmu sak kujur saiki dipasrahké kanggo nindakké prekara-prekara sing betyik.

Pitutur iki terang: Badanmu kuwi wis dadi panggonané Roh Sutyi. Gusti sing ngekèki Roh Sutyi iki marang kowé. (1 Korinta 6:19) Awaké déwé perlu pada ngluhurké lan ngajèni Gusti. Iku sing diangen-angen lan disenengi karo Gusti.

Pada trésna marang Gusti sak atimu, sak nyawamu lan nganggo sak ènèngé pikiranmu. (Matéus 22:37)

Awaké déwé perlu nuruti kekarepané Gusti karo tembung lan tindak sing betyik. Lan ora nuruti lan aja pada nindakké barang sing ala lan dosa.

Sampéyan perlu mikir: ‘Aku iki nyambutgawé kanggo sapa yoh?’

Muga-muga Gusti mberkahi sampéyan.
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Dijawaké dening bpk. Soekirin Djojoseparto sankga inspiratie Voor wie werkt u?

Deelnemen

Bekijk archief

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.