3
(4)

Loading

Numeri 12:10 NBG51

Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse!

Vandaag gaan we lezen uit het boek Numeri hoofdstuk 12 vers 1-16. Let op het volgende: Mirjam, de zus van Mozes, leverde kritiek op hem en God hoorde het! God heeft haar omwille van de kritiek met melaatsheid geslagen. We leren hier een belangrijke les, namelijk: dat kritiek leveren ons duur kan komen te staan.

Verder zien we dat het hebben van berouw, vragen om vergeving en vooral gebed het antwoord is om uit de situatie te komen. Lees dit schriftgedeelte eerst voor u verder gaat met de lessen uit dit zeer belangrijke hoofdstuk. 

1e les: Het gevaar
Velen van ons vertragen de groei: de groei van een heel volk, gemeente, buurt simpel weg: omdat ze kritiek leveren op hun geestelijke leiders.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wanneer we lezen dat Mozes zachtmoedig was (meer dan enig mens op de aardbodem), dan is het duidelijk dat Mirjam punten of reden zocht om hem in een negatief daglicht te brengen. Maar de Heer hoorde het!

Wanneer u slecht gedrag ziet en bepaalde gevoelens borrelen in uw hart: vraag God dan om raad, wijsheid en inzicht. Hij alleen kan u openbaren dat de gedachten die u misschien heeft, puur uit een boos hart komen. Laat u niet misleiden door de vijand om kritiek te leveren want het heeft 100% impact op uw geloofsleven en uw bediening.

2e les: Het resultaat
Mirjam werd geslagen met melaatsheid. Ik geloof dat wanneer u zich bezighoudt met geestelijke leiders negatief bespreken, met laster, met kwade gedachten en dat soort praktijken: u een potentiële kandidaat bent om met melaatsheid geslagen te worden. U bent een potentiële kandidaat voor een hongersnood in uw leven!

Overal waar u gaat, zal men u uitspugen, u zal op een gegeven moment (denk aan Mirjam die verbannen werd door haar melaatsheid) alleen door het leven moeten gaan in de woestijn, totdat God u redt. De sleutel tot redding volgens dit schriftgedeelte is: berouw hebben en vergeving vragen.

Laat u niet misleiden door de vijand om kritiek te leveren want het heeft 100% impact op uw geloofsleven en uw bediening

Blijf bidden voor uw leiders en lever geen kritiek, omdat dit u kan kosten. Natuurlijk kunnen leiders ons teleurstellen, toch zeg ik: bidt voor hen! De Heer zal u rijkelijk zegenen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.