3.7
(3)

Loading

Handelingen 1:9 NBG51

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Toen Jezus opstond uit de dood vertoonde Hij zich 40 dagen lang en overtuigde hen dat Hij het werkelijk was en verwees steeds naar gesprekken die ze eerder voerden. Hun ongeloof na de opstanding was zo groot dat Jezus zich aan hen moest openbaren. Alsof dat niet genoeg was, moest Hij Zijn handen laten zien zodat ze geloofden dat Hij het was.

Als men een leugen enkele keren vertelt, wordt het in tijd verheven tot een waarheid.

In de periode tussen Zijn opstanding en Zijn hemelvaart gebeurde er ook iets frappants. De religieuze leiders van die tijd strooiden met zoveel geld om een leugen tot waarheid te verheffen. De soldaten mochten niemand vertellen wat er gebeurt was. In tegendeel moesten ze aangeven dat Zijn discipelen het lichaam van Jezus gestolen hebben terwijl ze sliepen (Matteüs 28:12-15).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

We hebben allemaal te worstelen met ongeloof. Ze zeggen vaker: zien is geloven! Als men een leugen enkele keren vertelt, wordt het in tijd verheven tot een waarheid. Vaak genoeg wil men eerst zien en dan pas geloven. Ook de Emmaüsgangers waren onderweg in gesprek en ze werden bevangen door twijfels. Leeft Hij wel of niet? Zou Hij ons niet redden en is Hij niet de Christus?

Jezus moest zich aan hen openbaren en hun ogen openen zodat ze konden zien (Lucas 24:31). Ook toen Hij plotseling verscheen te midden van de discipelen schrokken zij en dachten een geest te zien (Lucas 24:37).

Ongeloof is zonde (Romeinen 14:23)! We moeten hiervoor waken want dit is de uitdaging die we dagelijks onder ogen moeten zien. Uw ongeloof is niet nieuw en het is goed dat u steeds hieraan herinnert, wordt. Dat u niet in een wonder gelooft en dat de Heer het kan doen, kunnen wij in lijn brengen met de gebeurtenissen voor Zijn Hemelvaart. De Bijbel is duidelijk hierin: geloof komt uit het horen en het horen door het woord van Christus (Romeinen 10:17).

U heeft de tijd genomen om te lezen en uw geest te vullen met Gods woord met als gevolg: dat uw geloof is gaan groeien. Laat deze inspiratie uw geest opwekken en wordt erdoor aangemoedigd om meer te gaan lezen zodat de Heilige Geest Gods woord in u kan gebruiken, om mooie dingen voor de mensen om u heen te doen.

Geloof en laat de Heer u machtig gebruiken! Bidt God om de waarheid aan u te openbaren en deze te onderscheiden van leugens.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen vandaag de dag hun doorbraak...

read more
Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te ontvangen en om hervormd te...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.