3.7
(3)

Loading

1 Johannes 3:10 NBG51

Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

We leven in een periode waar liefdeloosheid en haat een enorme groei doormaken waar we als christenen bezorgd over moeten zijn. Ga maar eens na, de vele moorden, haatcampagnes, denk aan politiek, onderlinge gevechten over alles en nog wat, berovingen, aanrijdingen, ruzie onderling en ga zo maar door.

De vraag aan u is: is uw liefde, uw gebed, uw inzet om God dienstbaar te zijn ook op diezelfde manier toegenomen? Is uw honger en dorst naar ons Heer en Heiland ook met diezelfde factor (om het zo uit te drukken) toegenomen?

7 gouden tips

In deze inspiratie zullen we 7 tips bespreken die we kunnen meenemen in ons dienen. Jawel, gebedspunten die we zeker dagelijks bij de Heer kunnen brengen.

1. Wees eerlijk tegenover elkaar

Als kinderen van God moeten we ophouden met halve waarheden verkondigen en ervoor kiezen de waarheid te spreken. Dit, omdat we elkaar juist moeten helpen dichter bij de Here te komen (Efeziërs 4:25).

2. Waardeer elkaar

We zijn snel om elkaar te oordelen en uitspraken te doen die het onderlinge vertrouwen eerder schaden. Ons gedrag mag onze medebroeder of zuster niet tot aanstoot zijn (Romeinen 14:13).

Laten we daarom niet kijken naar de tekortkomingen van elkander, maar aanvaardt elkaar in de liefde zoals Jezus u aanvaard heeft (Romeinen 15:7)!

3. Schenk elkaar vergeving

We moeten allemaal groeien en geloof mij, fouten zullen gemaakt worden. Ze zeggen ook: al doende leren wij. Het is waar! Lieve lezer, indien iemand u gekwetst heeft praat erover en vergeef elkander. De Heer heeft u toch ook vergeven? (Kolossenzen 3:13)

4. Wees eensgezind onder elkander

Eenheid onder elkaar is zo belangrijk vandaag de dag. Een huis dat verdeeld is houdt niet lang stand, leert de Bijbel ons. Laten we in alle eenvoud de Heer dienen en niet eigenwijs handelen door onze ambities (Romeinen 12:16). Acht de ander hoger dan uzelf en ontvang Gods zegen.

5. Vuur elkaar aan

Wanneer we zien dat onze medestrijder in de Heer een scheve schaats rijden horen wij acht te slaan op hen en hen zoveel als mogelijk aan te vuren tot liefde en het doen van het goede (Hebreeën 10:24).

6. Vermaan elkaar in de liefde

Zolang u in de gelegenheid bent: help elkaar door elkaar eraan te herinneren wie we in Christus zijn. Ziet u uw medestrijder zondigen vermaan hem in alle liefde. Wordt er niet moedeloos van en blijf hen erop wijzen wat de Heer van ons verwacht (Hebreeën 3:12,13).

7. Onderwijs en leer van elkaar

Gods woord zal ons alles openbaren wat wij van node hebben. Daarom worden wij aangespoord om het woord van God altijd als ons leidraad te gebruiken. Dit zal ons in staat stellen om elkaar in overeenstemming met Gods woord terecht te wijzen in alle liefde (Kolossenzen 3:16).

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

read more
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.