Doe weg wat Hem bedroeft

Doe weg wat Hem bedroeft

Jeremia 17:5-6 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de...
Kies uw vrienden

Kies uw vrienden

Jacobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden....
Geef uw leven aan Jezus

Geef uw leven aan Jezus

2 Korinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een...
Geef met een blijmoedig hart

Geef met een blijmoedig hart

Spreuken 19:17 Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden. We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap...
Alleen Jezus kan u redden

Alleen Jezus kan u redden

Psalmen 56:4-5 Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen? Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees,...
Houdt vast wat u hebt

Houdt vast wat u hebt

Psalmen 91:7 Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al...