3.7
(3)

Loading

Jesaja 53:9 NBG51

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit voortvloeien waaronder ziekte en alle soorten noden) op Hem gezet. Jezus heeft voor de totale mensheid de gevolgen van alle ongerechtigheden op zich genomen. Hij heeft ze gedragen en heeft pijn moeten geleden.

Hij heeft slagen geïncasseerd met een zweep met aan het uiteinde, stukjes koper en geiten tanden en heeft zelfs een doornen kroon op Zijn hoofd moeten doorstaan. Dit, terwijl Hij onschuldig was en voor alle consequenties moest in staan. Ja deze consequenties vloeien allemaal voort uit de ongerechtigheden van Adam.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Laten we de volgende tekst doornemen waar dit bevestigd wordt.

Jesaja 53:4-5 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Wij zien dus uit deze tekst dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof en hebben door onze Heer Jezus Christus vrede met God (Romeinen 5:1). Om ervoor te zorgen dat we voor altijd volmaakt en heilig kunnen zijn moest Jezus wel het ultieme offer brengen (Hebreeën 10:14).

Jezus heeft voor de totale mensheid de consequenties van alle ongerechtigheden op zich genomen.

Daarom kunnen we vol vertrouwen en geloof zeggen: door Zijn striemen is mijn genezing! Hij heeft de autoriteit en alle macht voor de mens legaal teruggenomen lieve lezer: Jezus heeft het werk volbracht!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Kritiek kan u kosten

Kritiek kan u kosten

Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse!Vandaag gaan we lezen uit het boek Numeri hoofdstuk 12 vers 1-16. Let op het volgende: Mirjam, de zus van Mozes, leverde...

read more
Samen met Jezus

Samen met Jezus

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.Wij horen heel vaak dat wij het licht van de wereld (Matteüs 5:14) en het zout der aarde (vers 13) moeten zijn waar wij ook mogen gaan. De wereld en hen die erin wonen hebben...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.