0
(0)

Jesaja 53:9 NBG51

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit voortvloeien waaronder ziekte en alle soorten noden) op Hem gezet. Jezus heeft voor de totale mensheid de gevolgen van alle ongerechtigheden op zich genomen. Hij heeft ze gedragen en heeft pijn moeten geleden.

Hij heeft slagen geïncasseerd met een zweep met aan het uiteinde, stukjes koper en geiten tanden en heeft zelfs een doornen kroon op Zijn hoofd moeten doorstaan. Dit, terwijl Hij onschuldig was en voor alle consequenties moest in staan. Ja deze consequenties vloeien allemaal voort uit de ongerechtigheden van Adam.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Laten we de volgende tekst doornemen waar dit bevestigd wordt.

Jesaja 53:4-5 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Wij zien dus uit deze tekst dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof en hebben door onze Heer Jezus Christus vrede met God (Romeinen 5:1). Om ervoor te zorgen dat we voor altijd volmaakt en heilig kunnen zijn moest Jezus wel het ultieme offer brengen (Hebreeën 10:14).

Jezus heeft voor de totale mensheid de consequenties van alle ongerechtigheden op zich genomen.

Daarom kunnen we vol vertrouwen en geloof zeggen: door Zijn striemen is mijn genezing! Hij heeft de autoriteit en alle macht voor de mens legaal teruggenomen lieve lezer: Jezus heeft het werk volbracht!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Uw gebed is cruciaal

Uw gebed is cruciaal

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.Voorbidders zijn mensen die liefde hebben ontvangen en...

read more
Dien elkander in liefde

Dien elkander in liefde

Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.We leven in een periode waar liefdeloosheid en haat een enorme groei doormaken waar we als...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.