2.8
(5)

Loading

Romeinen 2:3-4 NBG51

Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?

God is geduldig en goed. Deze tekst uit Romeinen 2:3-4 bevestigd dit meer dan ooit en laat zien, dat Zijn goedheid en geduld ons juist de ruimte geven om te veranderen en te leven naar Zijn wil. Wij hebben allemaal de gelegenheid om een keer te brengen in onze manier van leven. Wist u dat door het kwade te doen u alleen maar verdrukking en benauwdheid in de hand werkt? (Romeinen 2:9) Wist u dat u door slecht gedrag de boosheid Gods alleen maar aan het ophopen bent (Romeinen 2:5)?

Wij moeten ons uiterste best doen om het goede te doen en al wat juist is na te streven. Dat is de enige manier om het kwade te overwinnen (Romeinen 12:21).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Het echte offer dat wij kunnen brengen is Hem eren en aanbidden en Hem lof te brengen (Psalmen 50:14)! Weet u dat de Here u in moeilijke tijden zal redden wanneer u tot Hem roept (Psalmen 50:15)? Wij horen al onze beloften na te komen die wij de Here doen. Velen die in de problemen zijn roepen om hulp, en beloven aan de Heer een keer te brengen in hun manier van leven.

Dwaal niet langer, maar breng een keer in uw leven, en kom terug want Jezus houdt van u.

Op het moment dat het beter gaat vergeten zij alle geloften. Jammer, maar het is eenmaal zo. Vooral wanneer zij geen gebrek meer lijden en zij de richting van hun leven ‘gedeeltelijk’ voor het bepalen hebben. Wist u dat dit een grove misleiding is waar wij voor moeten waken? Laten wij ons niet focussen op het zichtbare dat tijdelijk is, maar het onzichtbare dat voor eeuwig is (2 Korinthiërs 4:18).

Mozes moest in het verleden ook een moeilijke keuze maken. Hij had het zo goed in Egypte en had autoriteit en macht, maar hij koos liever om samen met het volk van Israel pijn te lijden, dan tijdelijk van de zonde te genieten (Hebreeën 11:25).

God spreekt vandaag ook tot u lieve lezer. Dwaal niet langer, maar breng een keer in uw leven, en kom terug want Jezus houdt van u.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.8 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.