4.8
(4)

Loading

Psalmen 145:18 NBG51

De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

In Jozua 9:3-6 lezen wij hoe de Gibeonieten met list te werk gingen en zo een verbond met de Israëlieten forceerden, omdat zij zich voordeden als zwervers. Op deze manier hebben zij Israël zonder machtsvertoon en gevecht geketend en gebonden. Omdat zij een verbond met hen sloten waren zij hun ‘broeders’ en genoten zo Israëls bescherming.

Jozua heeft zich laten misleiden en vertrouwde eerder op zijn waarneming dan op God. In Jozua 9:14-15 lezen wij een belangrijke sleutel om vast te houden: Hierop namen de mannen van hun teerkost, maar zij raadpleegden de Heer niet. En Jozua sloot vriendschap met hen en maakte een verbond met hen, dat hij hen in leven zou laten; en de hoofden der vergadering bezwoeren het hun.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Velen van ons laten zoveel toe in hun leven en raadplegen God niet of ze raadplegen God, maar zijn Hem ongehoorzaam. Bent u ervan bewust dat dit uw leven kan kosten? Verbonden sluiten zonder God te betrekken en verkeerde relaties op na te houden, hebben verregaande gevolgen voor uw toekomst. Jozua dacht zeker bij zichzelf: “Ik heb medelijden” of “Ik wil de vrede behouden” of “Ik zal hen een kans geven”. Komt dat u niet bekend voor?

Velen van ons laten zoveel toe in hun leven en raadplegen God niet of ze raadplegen God, maar zijn Hem ongehoorzaam.

Laten wij de Heer in alles raadplegen en Hem om raad vragen, zodat Hij ons in alles mag leiden! Indien het uw wens is dat al uw voornemens gelukken, dan moet u de Here al uw werken bevelen (Spreuken 16:3). Wist u dat de Here dicht bij hen zijn die Hem aanroepen in waarheid (Psalmen 145:18) en dat Hij nooit zal verlaten, zij die Zijn naam kennen en op Hem vertrouwen (Psalmen 9:11)?

Laat de duivel u niet makkelijk misleiden geliefden. Slaap niet, maar wees waakzaam en blijf alert!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.