3
(2)

Loading

Marcus 14:27 NBG51

En Jezus zeide tot hen: Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden.

Voordat Jezus gekruisigd zou worden heeft Hij de discipelen voorzegd dat zij zich voor Hem zouden schamen. Ja geliefden, zij zouden aanstoot nemen en zich compleet distantiëren van de Heer. Petrus was de eerste die tegen het woord van de Heer was en het weersprak. Als reactie kreeg Petrus het volgende van de Heer:

Marcus 14:30 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.

In plaats van zich te vernederen en te zeggen: “Heer, wanneer de tijd aanbreekt geef ons de kracht om niet te zondigen, of help ons en vertel ons hoe wij dit kunnen overbruggen”, ging hij nog heftiger te keer. Hij bleef op zijn punt staan en gaf aan, dat dit hem zeker niet zal overkomen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ik vraag me dan meteen af: weet Petrus wel wie deze woorden sprak? Hetzelfde geld vandaag de dag. Wij nemen het woord van God en leggen geestelijke barrières op, weerleggen de beloftes en brengen deze ter discussie die voor verdere twijfel en ongeloof zorgen.

Laat Gods woord en de Heilige Geest de hoogste prioriteit zijn bij het maken van uw keuzes.

Laten wij de Heer dagelijks om Zijn leiding vragen. Jezus had voorzeker anders gereageerd als Petrus zich gehoorzaam en nederig naar Hem had opgesteld. Weet u dat hij zijn discipelschap kwijtgeraakt was? Toen zij in het graf waren en Jezus niet meer zagen, en op de plaats twee engelen zagen zeiden zij het volgende in Marcus 16:7 Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem zien, gelijk Hij u gezegd heeft. U leest het zelf: zegt zijn discipelen en Petrus.

Petrus werd niet meer gerekend tot een discipel omwille van zijn verloochening. Toen het uur naderde was hij het, die luidop zei Jezus niet te kennen! Niet één, niet twee… maar drie keren! Laat dit ook voor u een les zijn. Laten wij heel goed nadenken voor wij dingen zeggen waar wij later spijt van zullen hebben. Twijfel dus niet aan de beloftes en wees stil voor de Heer, en weet dat Hij Heer is! (Psalmen 46:11).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verhard uw harten niet

Verhard uw harten niet

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja, zij hebben 'een plek' gekregen om te beheren en toen de tijd...

read more
Blijf de Here trouw

Blijf de Here trouw

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Paulus roept ons allemaal op om trouw te blijven. Hij noemt in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.