5
(2)

Loading

1 Petrus 3:7 NBG51

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

In Efeziërs 6:1-9 lezen we de diepe dingen over gehoorzaamheid. Kinderen jegens hun ouders, slaven jegens hun heer, maar tot de vrouw zegt Paulus in Efeziërs 5:22 wees uw man onderdanig. Twee woorden die bijna op hetzelfde lijken, en tegelijk een diepe strekking hebben.

Wanneer wij de definitie opzoeken dan leren wij dat “Gehoorzaam zijn” niets anders wil zeggen, dan dat men bereidt is om te doen wat van hen gevraagd wordt. “Onderdanig zijn” geeft aan dat men iemand anders belangrijker vindt dan zichzelf en dat men bereidwillig gehoorzaamt. We zien dus dat onderdanig zijn veel verder gaat dan gehoorzaam zijn.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Velen lezen dit en stoppen precies daar, en lezen helaas niet verder. Weet u, God is een goede en alleswetende God! God heeft de man meer verantwoordelijkheid gegeven, want voor hem geld een nog zwaardere straf wanneer hij zijn plaats in de Heer niet inneemt.

Door dat te doen, zal u uw vrouw heiligen, en zal zij stralen en onbesmet zijn!

Laten we samen lezen in Efeziërs 5:25-27. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.

De man die zijn vrouw eert en liefheeft, activeert hiermee iets moois in de geestelijke wereld! Door dat te doen, zal u uw vrouw heiligen, en zal zij stralen en onbesmet zijn! Door dit te doen zullen uw gebeden 100% niet belemmerd worden (1 Petrus 3:7). Als u het hoofd bent van het gezin, en uw gebeden geblokkeerd worden: hoe zal u dan uw huis besturen?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verhard uw harten niet

Verhard uw harten niet

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja, zij hebben 'een plek' gekregen om te beheren en toen de tijd...

read more
Blijf de Here trouw

Blijf de Here trouw

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Paulus roept ons allemaal op om trouw te blijven. Hij noemt in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.