3
(4)

Loading

Hebreeën 3:15 NBG51

Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering.

Paulus was een van de mensen die tegen het evangelie van Jezus Christus de strijd voerde. Hij had zo een haat ontwikkeld tegen eenieder die de naam van Jezus Christus beleed, totdat hij een ontmoeting met Jezus had. De ontmoeting veranderde Paulus compleet en vandaag de dag behoort Paulus tot één van de grootste mannen Gods!

Denkt u dat Paulus bewust was van de pijn en het leed dat hij de mensen aandeed? Denkt u dat er een stem was die tot hem sprak om hiermee op te houden? Hij kwam de mensen tot in hun huis halen om ze vervolgens op te sluiten en in de gevangenis te werpen (Handelingen 8:3).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

We lezen hier, dat men uit hun huis gesleurd werd en ik weet, dat het 100% heel erg heftig aan toe ging. Wat denkt u? Het woord “sleuren” kan niets liefs of aardigs betekenen.

Ik geloof dat een stem tot zijn hart sprak, maar hij luisterde niet, of hij hoorde het en negeerde het totaal en ging door met zijn duivelse praktijken. God vond het nodig om hem te verblinden en rechtstreeks tot hem te spreken (Handelingen 9:4). Geliefden, vaak denken wij dat de dingen die we doen niet gezien worden, dus gaan wij hiermee door. Wist u dat God alomtegenwoordig is en alles ziet (Spreuken 15:3)?

De ontmoeting veranderde Paulus compleet en vandaag de dag behoort Paulus tot een van de grootste mannen Gods!

Ook vandaag spreekt God tot uw hart, om u van uw boze pad te bekeren en Hem te volgen. Zij die door omstandigheden teleurgesteld zijn en de weg van de Heer hebben verlaten zou ik zeggen: kom terug, Jezus houdt van u en wilt u geven alles wat u van node heeft. Mensen zijn ontrouw en zullen u teleurstellen, maar God is en blijft getrouw (1 Korinthiërs 1:9) en is geen man dat Hij liegen zou (Numeri 23:19).

Vandaag geldt deze vraag ook voor u: waarom verhardt u uw hart?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verhard uw harten niet

Verhard uw harten niet

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja, zij hebben 'een plek' gekregen om te beheren en toen de tijd...

read more
Blijf de Here trouw

Blijf de Here trouw

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Paulus roept ons allemaal op om trouw te blijven. Hij noemt in...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.