3.7
(3)

Loading

2 Kronieken 7:13-14 NBG51

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Wanneer wij het leven van Jezus bestuderen, dan merken wij al heel gauw op dat Hij nederig was. Jezus gaf het perfecte voorbeeld hoe wij ons als kinderen Gods horen te gedragen. Velen lezen het verhaal, ze zien de impact en zijn voor slechts het moment gemotiveerd om hetzelfde na te streven. Echter, vervallen ze in tijd weer in hun oude gewoonten!

Het is belangrijk om zelf stappen te ondernemen, de wil te hebben en Gods Heilige Geest vooral de gelegenheid te geven om ons te transformeren. Niemand zal dat voor ons doen! De Heer zal situaties toelaten in uw leven, maar uiteindelijk gaat u die keuze zelf moeten maken om u: of te onderwerpen of dienstbaar op te stellen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties..

We bidden om geduld, maar wanneer uw collega een vraag meer dan één keer stelt snauwen wij hem heel onaangenaam af! We bidden om liefde, maar wanneer medegelovigen om hulp vragen lopen wij door alsof het ons niet deert. U bidt God om het licht te zijn, maar wanneer de verkoper even onvriendelijk is, verheft u uw stem. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die ons aan het denken moeten zetten. Vind u niet?

Als u als kind van de Allerhoogste u niet nederig opstelt naar anderen toe, dan heeft u het Evangelie niet begrepen. Zijn wij dan niet hetzelfde als de wereld als wij ons niet anders opstellen? Wij horen het licht naar elkaar toe te schijnen, zoals God dat van ons verlangt. Laten wij elkander onderdanig zijn in de vreze van Christus (Efeziërs 5:21-22), omdat dit een belangrijke sleutel voor groei is.

De Heer zal situaties toelaten in uw leven, maar uiteindelijk gaat u die keuze zelf moeten maken om u: of te onderwerpen of dienstbaar te zijn.

Als wij onderkennen dat alleen de Heer de oplossing heeft, dan zullen wij Hem ook anders benaderen. Wacht niet tot morgen en maak vandaag nog de keuze: verootmoedig u voor de Here. Bidt tot Hem. Zoek Zijn aangezicht en bekeer u van uw boze wegen, dan zal Hij uw zonde vergeven en herstel brengen (2 Kronieken 7:13-14)!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more
Kom tot Jezus zoals u bent

Kom tot Jezus zoals u bent

Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.Jullie kennen het verhaal van de vrouw die betrapt werd op overspel (Johannes 8:3-7). Zij werd bij de Here gebracht met de vraag hoe...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.