3.7
(3)

Loading

Matteüs 21:43 NBG51

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja, zij hebben ‘een plek’ gekregen om te beheren en toen de tijd voor de oogst naderde zond de landeigenaar enkele mannen om zijn deel van de oogst op te halen. Echter, werden dezen en ook anderen daarna vermoord. Ook zijn zoon die hij later zond, moest het met zijn leven ontgelden! ‘Wat erg’ zouden wij denken.

Velen van ons hebben de gelegenheid om God dienstbaar te zijn en om Hem te geven wat Hem waarlijk toekomt, maar doen dat niet! Ze kiezen zelfs ervoor om de Heer een Kain offer te geven. Wanneer wij bedenken vanwaar wij gekomen zijn, zouden wij ons juist niet veel meer moeten inzetten?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

In Romeinen 1:28 lezen wij: En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Geliefden, indien u oren heeft, hoor naar de stem Gods en verhard uw harten niet!

Wanneer wij weten wie God is en Hem ‘dan nog’ niet erkennen, of Hem ‘dan nog’ niet geven wat Hem waarlijk toekomt, dan heeft dat consequenties. Ja, uw denken zal opengesteld worden aan de dingen die verwerpelijk zijn! Uw bescherming komt weg te vallen! De muren die u zouden moeten beschermen zijn niet meer! De deur, die uw denken van de dingen van de wereld moest afhouden, staat wagenwijd open!

In Romeinen 1:29-31 staat een lijvig overzicht aan consequenties die ons veel verder van de Heer zullen brengen. Alsof dat niet ‘erg’ genoeg is motiveren en stimuleren wij anderen ‘ook nog’ in het bedrijven van deze slechte dingen. Jammer zo! Daarom zal het Koninkrijk van God van u weggenomen worden en het gegeven worden aan hen die Hem geven wat Hij toekomt! (Matteüs 21:43). Geliefden, indien u oren heeft, hoor naar de stem Gods en verhard uw harten niet!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Blijf de Here trouw

Blijf de Here trouw

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Paulus roept ons allemaal op om trouw te blijven. Hij noemt in...

read more
Heb uw vrouw lief

Heb uw vrouw lief

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.In Efeziërs 6:1-9 lezen we de diepe dingen over gehoorzaamheid....

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.