3
(4)

Loading

Romeinen 3:23-24 NBG51

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Wanneer wij de tekst uit Romeinen 3:23-24 goed doornemen dan zullen wij ons misschien afvragen of echt eenieder gezondigd heeft. “Voor zover ik weet, heb ik altijd een goed leven geleid” zal de ene met zichzelf overleggen. “Ik heb nooit iemand pijn gedaan” of “Mijn medemens heb ik altijd geholpen”. Ook de rijke jongeling dacht simpel over Gods heerlijkheid toen Jezus hem zei dat door ‘het zich houden aan de geboden Gods’ hij het eeuwig leven zal ontvangen (Matteüs 19:16-19).

Hij gaf vol trots aan dat hij dit alles strikt heeft nageleefd! Echter werd hij heel droevig toen Jezus hem zei om have en goed te verkopen en te verdelen, en Hem vervolgens te volgen. Hij kwam in ademnood van de schrik en was niet bereid om de prijs te betalen!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Natuurlijk wist de Here dat zijn rijkdom hem een afgod was en dat loslaten van deze zekerheid voor hem een grote opgave was.

Het is dus zaak dat wij de eerder genoemde tekst niet lichtvaardig nemen, maar er goed over gaan nadenken wat God hiermee bedoelt: “allen hebben gezondigd”. Zonde is niets anders dan iets doen of ondernemen dat de Heer verdrietig maakt. Overtreden van een gebod maakt de Heer verdrietig, maar ook een vrouw aankijken en uw eigen fantasie wereld activeren (Matteüs 5:28), maakt dat u al overspel heeft gepleegd.

Het is dus zaak dat wij de eerder genoemde tekst niet lichtvaardig nemen, maar er goed over gaan nadenken wat God hiermee bedoelt: “allen hebben gezondigd”.

Als u dit niet weet, zal u denken dat u nooit gezondigd heeft zoals de rijke jongeling. Door de zonde van Adam en Eva ervaren we ook de gevolgen hiervan in ons lichaam. Vandaag de dag sterven we, we worden ziek en zijn kwetsbaar door de gevolgen van deze zonde.

Laten we daarom onderkennen dat we de Heer nodig hebben en dat het Zijn genade is die ons rechtvaardigt. Onthoud dat we allen gezondigd hebben en daarom niet door werken gerechtvaardigd zijn, maar door het geloof in Jezus Christus (Galaten 2:16). 

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.