3.7
(3)

Loading

Romeinen 3:25 NBG51

Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden.

De tekst in Romeinen 3:25 schetst een toekomst dat de mens hoop geeft. God gaat (zoals deze tekst belooft) voorwaardelijk voorbij aan de zonden die door de mens gepleegd zijn. God ziet uw zonden, Hij ziet wat u gedaan heeft en de dingen die Hem bedroeven, maar zal aan deze voorbij gaan. Ja lieve broeder en zuster die dit leest: Hij gaat doorlopen! Hij ziet uw zonden en loopt deze voorbij alleen wanneer u in het bloed van Jezus Christus gelooft. Heeft u dat gelezen en begrepen? Het enige wat u als mens moet doen is: geloven in het bloed van Jezus het lam! Doet u dit, dan zal u als mens, Gods rechtvaardigheid ontdekken, door het geloof!

Oh, wat moeten we God dankbaar zijn dat Hij aan de mens gedacht heeft door een zoenmiddel beschikbaar te stellen, zodat wij tot Hem kunnen naderen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hij heeft u en ik zo lief gehad (Johannes 3:16) en heeft het bewijsstuk dat satan ongedaan had gemaakt, door dit aan het kruis vast te nagelen (Kolossenzen 2:14). Ja geliefden, satan had na de zondeval alle recht om ons te bedreigen en had alle macht om zijn kracht uit te oefenen. Dank zij Jezus Christus! Dank aan Jezus dat Hij er voor gezorgd heeft dat satan geen legale gronden meer heeft om langer over ons te heersen! Hij heeft door Zijn offer alle macht ontvangen in zowel de hemel als op de aarde (Matteüs 28:18).

Oh, wat moeten we God dankbaar zijn dat Hij aan de mens gedacht heeft door een zoenmiddel beschikbaar te stellen, zodat wij tot Hem kunnen naderen.

Het enige wat God van u vraagt, is: heb geloof in het bloed van Jezus! Dit, zodat de Heer onze zonden voorbij loopt en ze nimmer meer gedenkt (Hebreeën 8:12). De Heer zal niet meer uw verleden zien lieve mensen, maar Jezus Christus. Laten wij Jezus daarom erkennen en Hem vooral de juiste plek geven in ons leven want er komt een dag dat God de aarde rechtvaardig zal oordelen (Handelingen 17:31) waar Jezus Christus het middelpunt zal zijn. Bent u er klaar voor?

Moge de Here u en uw gezin overvloedig zegenen. Dat u Hem mag aannemen en mag aanhangen. Het zal gegarandeerd het beste door u genomen besluit zijn. Shalom!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.