3.7
(3)

Loading

Romeinen 8:26-27 NBG51

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

De Heilige Geest kan onze zwakheid slechts te hulp schieten wanneer wij toegeven dat wij hulp nodig hebben. Toch? Hoe gaat de Heilige Geest u te hulp schieten als u niet eerst erkent, en eerst belijd, en eerst toegeeft Gods interventie nodig te hebben?

Hoe kan uw naaste u te hulp schieten, als u niet eerst toegeeft zijn hulp nodig te hebben? Soms zijn wij zo trots en hoogmoedig. Trots om de ander om hulp te vragen. Trots om te zeggen zwak te zijn. Trots om toe te geven dat u niet in staat bent. Uw situatie zal een andere wending krijgen op het moment dat u zich open en kwetsbaar opstelt. Geloof mij, wanneer u toegeeft hulp nodig te hebben dan pas kan aan u hulp geboden worden!

Wist u dat hoogmoed de mens ten val brengt (Spreuken 29:23)?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Door hoogmoedig te zijn zal u uw zegen absoluut missen. In Romeinen 8:26-27 lezen wij dat wij zonder de Heilige Geest niet naar de wil van God kunnen bidden. Wanneer wij niet naar de wil van God bidden, gaan wij onbewust bidden naar onze eigen wil en onze eigen inzichten: “Heer zegen mij“, “Heer voorzie mij“, “Heer help mij“, “Geef me kracht om te werken“, “Zegen mijn familie“.

Natuurlijk is het niet verkeerd om de Heer te vragen om in uw behoefte te voorzien, maar laten we deze informatie laten bezinken. Wanneer u aangeraakt wordt door Gods Heilige Geest dan zult u de nood van de ander boven uw nood plaatsen. U zal bidden voor: de mensen die behoeftig zijn (weduwen, wees, zwervers, verslaafden), de zieken, zij die Jezus niet kennen, zij die gebonden en bezeten zijn, zij die Jezus de rug hebben toegekeerd.

Uw situatie zal een andere wending krijgen op het moment dat u zich open en kwetsbaar opstelt.

Kortom, u zult niet slechts letten op uw eigen belang maar u zult de ander uitnemender achten dan uzelf (Fillipenzen 2:3). God zegt namelijk in Matteüs 6:33 om eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken, dan zal alles u bovendien geschonken worden.

Hoe kunnen wij naar de wil van God bidden als wij de Heilige Geest blokkeren om door ons heen te bidden? Geef vandaag nog toe dat u Hem nodig heeft, dan zal u beseffen en ontdekken dat het niet meer om u draait en gaat. Alles gaat en draait om: Jezus Christus!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Kom tot Jezus zoals u bent

Kom tot Jezus zoals u bent

Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.Jullie kennen het verhaal van de vrouw die betrapt werd op overspel (Johannes 8:3-7). Zij werd bij de Here gebracht met de vraag hoe...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.