2.6
(5)

Loading

2 Korinthiërs 6:14 NBG51

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

In de inspiratie ‘Laat u niet misleiden‘ heeft u mogen lezen hoe de Gibeonieten op sluwe manier een verbond hebben gesloten met Israël. De Heer heeft de Israëlieten er strikt op gewezen om geen ongelijke span te vormen (Exodus 34:16) vanwege de vele gevaren.

Want welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? (2 Korinthiërs 6:15). God verbood de Israëlieten om een os en een ezel samen te laten ploegen, omdat zij van nature andere eigenschappen hadden (Deuteronomium 22:10).

Het is een heel belangrijke les die wij onze kinderen moeten voorhouden. Ouders, het is uw taak om hen hiervan bewust te maken en hen vooral op de gevaren te wijzen. De vraag die meteen opkomt, is: Wat doet u als het verbond al gesloten is? Wat doet u als uw dochter of uw zoon uw advies negeert en toch die weg opgaat?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jozua heeft de Heer niet geraadpleegd en was hierdoor verplicht zich aan het verbond te houden. In het boek Ezra lezen we een andere aanpak. Toen dit bekend was bij hem werd hij er verdrietig van en weende hier dagen over. Dit, omdat Israel ‘buitenlandse’ vrouwen heeft gehuwd en hierdoor hun schuld heeft vermeerderd (Ezra 10:10). Ezra heeft hier heel radicaal gehandeld en het volk geadviseerd om deze vrouwen en de kinderen die daaruit voortvloeiden, weg te zenden (Ezra 10:11).

Koning Saul had jaren later de Gibeonieten vernietigd en heeft het verbond hiermee verbroken. Weet u wat het gevolg hiervan was? Er heerste 3 jaren lang een hongersnood die opgelost is geworden door 7 zonen van Saul (zijn nageslacht) te doden. Zo is dit schuld toen vereffend.

Ouders, het is uw taak om hen hiervan bewust te maken en hen vooral op de gevaren te wijzen.

Wanneer u (of uw kroost) met een ongelovige in het huwelijk treedt, houdt dan het verhaal van Saul in gedachten. Wanneer u eenmaal deze weg bent ingeslagen, zult u er alles aan moeten doen om het verbond in stand te houden, ongeacht hoe het tot stand is gekomen! Helaas zult u de slagen die mogelijk hieruit (kunnen) voortvloeien moeten incasseren, want: voor alles is er een prijs!

Houdt deze belangrijke les goed in de gaten en bidt God dat u niet met deze situatie hoeft af te rekenen, omdat dit u extra uren in gebed zal kosten. Blijf daarom aanhoudend voor uw gezin bidden, en in het bijzonder uw kroost dat de Heer hun de juiste persoon geeft en zij vooral de juiste keus maken.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.6 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.