5
(1)

Loading

1 Johannes 3:18 NBG51

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Het is en blijft een uitdaging om lief te hebben zoals Jezus dat van ons vraagt. Heel vaak worden wij opgeroepen om als gelovigen het licht te zijn in deze donkere wereld (Matteüs 5:14). Om als gelovigen smaak te brengen overal waar wij gaan en dat wij het goede voorbeeld horen te geven. Toch?

De tekst in 1 Johannes 3:18 gaat een stapje verder. U kunt niet lief hebben met slechts woorden terwijl uw houding iets anders etaleert. Laat het zien door uw gedrag, door de manier hoe u elkaar behandelt en hoe ver u bereidt bent te gaan voor uw naaste. Misschien heeft u momenteel overvloed terwijl er anderen zijn die structureel gebrek lijden. “Ja, ze hebben het zelf in de hand gewerkt!” of “Ze horen te arbeiden!“.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Weet u, een ieders geluk is anders weggelegd, en als God het huis niet bouwt zullen de bouwlieden tevergeefs zwoegen (Psalmen 127:1)! We hebben misschien God aan onze zijde, ervaren Zijn zegen en zien Zijn hand dagelijks, maar zegt een stem in u niet: “Help hen” of “Ondersteun hen” of “Kleed hen”? Over het algemeen zijn we trager in het geven terwijl de Bijbel juist onderstreept dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. (Handelingen 20:35b)

U kunt niet lief hebben met slechts woorden terwijl uw houding iets anders etaleert.

Ik ga eindigen met de volgende tekst die u diep zal raken. We lezen in 2 Korinthiërs 8:14, maar uit het oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij.

Terwijl u nu Gods zegen ervaart kan dat hun gebrek (op het moment) ten goede komen. Mocht het tij ooit eens keren en zij (op een ander moment in tijd) in overvloed hebben, dan kunnen ook zij, mocht u op dat moment enig gebrek hebben, u zegenen. Wij werken zo aan een balans en creëren op die manier een omgeving waar niemand gebrek hoeft te lijden.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.