Jezus overwon de dood

Jezus overwon de dood

Romeinen 14:8 NBG51 Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Velen vragen zich af wat er na de dood gebeurt. Gaan we naar de hel of gaan we naar het paradijs? Houdt...
Door het offer van Jezus

Door het offer van Jezus

Jesaja 53:6 NBG51 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. U heeft misschien niet gemoord, gestolen, of overspel gepleegd, maar u dwaalde als verloren schapen!...
Een ziel voor Jezus

Een ziel voor Jezus

 125 total views,  40 views today Lucas 19:9 NBG51 En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. In Lucas 19:1-10 lezen we een heel bijzonder verhaal over Zacheus. Velen zijn natuurlijk...
Help elkaar in alles

Help elkaar in alles

Matteüs 7:1 NBG51 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; We lezen in Handelingen 28:3 dat Paulus gebeten werd door een slang. In vers 5 lezen we verder dat hij de slang van zich afschudde en verder ging met leven. Hij ondervond van die beet geen enkele letsel...
Jezus u bent mijn redder

Jezus u bent mijn redder

Spreuken 4:23 NBG51 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Ons hartgesteldheid is in alles wat wij doen doorslaggevend, want wat u in uw hart koestert, zal bepalend zijn voor uw toekomst! Daarom mogen wij niet vergeten...
Heeft u genoeg  olie

Heeft u genoeg olie

Matteüs 24:14 NBG51 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. De vraag waar ik medegelovigen vaker mee confronteer, is: wat doet u als Jezus morgen Zijn gemeente...