5
(2)

Loading

Johannes 8:7 NBG51

Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Jullie kennen het verhaal van de vrouw die betrapt werd op overspel (Johannes 8:3-7). Zij werd bij de Here gebracht met de vraag hoe zij met de situatie moeten omgaan omdat de wet hen leert om te stenigen degenen die zich hieraan schuldig maken. U weet dat de Heer niet meteen gereageerd heeft hierop. Nee, Hij wachtte rustig af en toen Hij Zijn mond opendeed, zei Hij iets wat hen compleet van hun voetstuk deed vallen. Ze hadden dit antwoord niet verwacht!

Wie hier op aarde is zonder zonde? Gods woord leert dat wij allen gezondigd hebben en hierdoor Gods Heerlijkheid missen (Romeinen 3:23). Deze vraag heeft hun beschaamt en hen ertoe bewogen onder druk, stappen terug te nemen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

De Heer heeft dit met een doel gedaan. Ja geliefden, het wordt eens tijd dat we beseffen dat niemand het recht heeft om het eeuwig leven te ontvangen. Niemand! We hebben Jezus nodig! Goed doen, elkaar helpen, uw medemens bijstaan is lang niet voldoende om Gods koninkrijk binnen te gaan, tenzij u wederom geboren wordt (Johannes 3:3) en Hem aanneemt als uw Redder en Verlosser! Alleen dan, heeft u macht om een kind van God te worden (Johannes 1:12).

God heeft behagen wanneer wij tot Hem naderen met een verbroken en verbrijzeld hart.

De vraag is: wat doet u als de Heilige Geest u met deze vraag overvalt? Koning David dacht dat niemand hem zag, maar de profeet Natan heeft Gods oordeel over hem uitgesproken. David was een gebroken man, en had een immens berouw! In Psalmen 51 kunt u zijn gebed doornemen en veel hieruit leren. Zijn ongerechtigheid brak zijn hart volkomen! Hij was verdrietig en vroeg de Heer oprecht om vergiffenis… en zie met welk een doel hij dat deed. In Psalmen 51:15 zegt hij: Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U bekeren. Geliefden, God heeft behagen wanneer wij tot Hem naderen met een verbroken en verbrijzeld hart (Psalmen 51:9)!

Kom tot Vader en kom zoals u bent!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

read more
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.