5
(1)

Loading

Hebreeen 12:1 NBG51

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.

Paulus roept ons allemaal op om trouw te blijven. Hij noemt in Hebreeën 12:1 iets bijzonders op namelijk: dat wij rondom ons een wolk van getuigen hebben. Dat klopt! Wij lezen en horen over getuigenissen van gelovigen. Zij erkennen hoe zij Gods hand openlijk en duidelijk in hun levens hebben gezien en ervaren! Zou dat voor ons geen reden genoeg zijn om af te leggen alle last en zonde?

Neem de tijd om Hebreeën 11 door te nemen, en merk op hoe velen vóór ons (profeten & mannen en vrouwen Gods) in geloof gehandeld hebben. Hun handel en wandel, en voornamelijk hun keuzes kunnen ons vandaag de dag alleen maar inspireren!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Mozes die zoveel luxe en weelde kende, die macht had, koos ervoor om liever pijn te lijden, dan tijdelijk te genieten van de zonde (Hebreeën 11:25)!

Geliefden, wij allemaal zijn stervelingen, en worden ooit eens naar huis geroepen. Niemand is daarvan uitgesloten, niemand kan zeggen: ik ben voor eeuwig. Het woord van God leert ons dat wij als het gras zijn, als een bloem die opkomt en bloeit en als de wind daarover gegaan is, is zij niet meer (Psalm 103:15-17).

Laten wij om die reden met volharding de wedloop lopen ziende naar Jezus’ belofte, namelijk: het eeuwig leven! Jezus Christus is teruggegaan om onze plaats voor te bereiden, want in het huis van Zijn Vader zijn er vele woningen (Johannes 14:2)

Wij lezen en horen over getuigenissen van gelovigen. Zij erkennen hoe zij Gods hand openlijk en duidelijk in hun levens hebben gezien! Zou dat voor ons geen reden genoeg zijn om af te leggen alle last en zonde?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verhard uw harten niet

Verhard uw harten niet

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja, zij hebben 'een plek' gekregen om te beheren en toen de tijd...

read more
Heb uw vrouw lief

Heb uw vrouw lief

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.In Efeziërs 6:1-9 lezen we de diepe dingen over gehoorzaamheid....

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.