2.7
(15)

Loading

Psalmen 46:2 HTB

Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt.

Het is van belang dat wij ons gezin dagelijks leggen in Gods handen. We mogen geen moment verslappen, want door uw gebed worden engelen de opdracht gegeven om u en uw gezin te beschermen (Psalmen 91:11-12). Indien u dus niet weet hoe u moet bidden, dan kunt u het volgende gebed samen met mij mee bidden. Spreek dit gebed in de atmosfeer en laat de duivel horen dat u vertrouwt op God Zijn bescherming!

Vader in de hemel, dank U voor Uw liefde, Uw trouw en Uw barmhartigheid. Er is niemand zo goed en zo trouw als U. U bent niet veranderd en Uw naam is zeer te prijzen want U bent Jehova  Elohim: Machtig en Sterk in al Uw daden!

Ik leg mijn gezin in Uw handen en ik weet dat al wat in Uw handen is, door niemand geroofd kan worden. Bedek mijn gezin onder Uw bloed. Ja Heer, bedek hen onder Uw vleugels en laat ziekte en elke vorm van pijn & verdriet ons tent niet naderen. Indien er woorden zijn uitgesproken van ziekte dan verbreek ik elke vloek in de naam van koning Jezus. De naam boven alle namen. Jehova Rapha, de Heer die geneest!

Een ongegronde vloek zal trouwens geen doel treffen en daarom keer ik woorden die tegen mijn gezin zijn uitgesproken tot een zegen. Dank U Heer, dat U voor ons uit gaat, dat U ons voorhoede bent en dat Uw engelenwacht ons dag en nacht bewaken. Dit bid ik, in Jezus naam: Amen!

Natuurlijk hoeft u dit gebed niet als een vers op te zeggen. Het geeft u enkel een idee hoe u God kunt naderen. Laat Gods Heilige Geest u altijd leiden, want Hij is gezonden om ons te onderwijzen en ons te leren de wil van de Vader.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Deel op facebook

Deelnemen

Bekijk archief

Gebed voor uw gezin

Gebed voor uw gezin

De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?Het is zo belangrijk om dagelijks ons gezin in Gods handen te leggen.  Neem de volgende 10 gebedspunten mee bij het bidden. De Here zal uit de hemel horen en uw gebed verhoren!01. Bidt voor vergeving...

Dank U Heer

Dank U Heer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Vaak genoeg vergeten we waar we vandaan komen. We zijn misschien iets geworden in de maatschappij en zijn de mensen vergeten die u indirect hebben geholpen. Velen beweren dat ze door keihard te werken...

Het zondaarsgebed

Het zondaarsgebed

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.Heeft u Jezus nog niet geaccepteerd in uw leven? Doe dat middels het volgende gebed: Vader in de hemel, ik erken dat ik een zondaar ben, die u...

Lees onze getuigenissen:

  1. De getuigenis van Jonathan
  2. De getuigenis van Henry
  3. De getuigenis van Karel
  4. De getuigenis van Lucia

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.7 / 5. Vote count: 15

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.