Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

Spreuken 23:24 NBG51 De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem. Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit...
Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Marcus 16:16 NBG51 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien...
Vrees niet, Hij kent u

Vrees niet, Hij kent u

Psalmen 139:1-3 NBG51 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.  Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten...
Heer, openbaar het ons

Heer, openbaar het ons

Kolossenzen 4:2-4 NBG51 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen,...
Vertrouw op Jezus

Vertrouw op Jezus

Psalmen 37:4-5 Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Als kinderen van God moeten we ons vertrouwen op Hem stellen. Daarom bemoedigen wij u vandaag met de woorden van David uit...
Op wie stelt u uw vertrouwen?

Op wie stelt u uw vertrouwen?

Psalm 91:1-2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Deze tekst is heel inspirerend en heeft een diepe belofte. Het is belangrijk dat...