Vertrouw op Jezus

Vertrouw op Jezus

Psalmen 37:4-5 Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. Als kinderen van God moeten we ons vertrouwen op Hem stellen. Daarom bemoedigen wij u vandaag met de woorden van David uit...
Op wie stelt u uw vertrouwen?

Op wie stelt u uw vertrouwen?

Psalm 91:1-2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Deze tekst is heel inspirerend en heeft een diepe belofte. Wij moeten dagelijks...
Bereid om de  prijs te betalen?

Bereid om de prijs te betalen?

Matteüs 19:21 NBG51 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. We kennen allemaal het verhaal van de rijke jongeling die Jezus vroeg wat hij...