2 Kronieken 30:9b

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.

Heeft u Jezus nog niet geaccepteerd in uw leven? Doe dat middels het volgende gebed:

Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, die uw wet steeds weer heb overtreden. Ik heb vergeving nodig, en erken, dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen.

Heer Jezus, ik open nu mijn hart en ik vraag u om binnen te komen en mijn Heer te wezen in alle dingen. Wil mij vergeven al mijn zonden en mij leiden, al de dagen van mijn leven? Dank u Jezus. Dank u Vader, dat ik nu mag weten een kind van u te zijn, en dat ik het eeuwig leven van u heb ontvangen, in Jezus naam, Amen.

Als u dit gebed heeft gedaan dan feliciteer ik u van harte. Zoek de dichtstbijzijnde gemeente en doe uw uiterste best om Jezus ernstig te volgen. U bent natuurlijk welkom op onze samenkomsten.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Deelnemen

Bekijk archief

Lees getuigenis