Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

 55 total views,  5 views today Matteüs 18:34 NBG51 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken...
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

 62 total views,  1 views today Efeziërs 6:1-3 NBG51 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde....
Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

 56 total views,  1 views today Kolossenzen 3:5 NBG51 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over...
God is met u

God is met u

 42 total views 1 Timoteüs 4:12 NBG51 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Het wordt tijd dat wij ons ogen richten op de Heer. Vaak genoeg...
Ik verwacht de Heer

Ik verwacht de Heer

 44 total views,  12 views today Jesaja 40:31 NBG51 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Wanneer wij kinderen Gods door...
Bent u een ware christen?

Bent u een ware christen?

1 Johannes 5:1 NBG51 Eenieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is. Ware christenen worden gekenmerkt door liefde die heerst onder elkander. We...