Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Matteus 9:36 NBG51 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en...
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Jesaja 41:10 NBG51 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. De afgelopen periode werden wij allemaal geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Niemand...
Wandel in het licht

Wandel in het licht

1 Johannes 1:6‭-‬7 NBG51 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed...
Gods gunst is uw deel

Gods gunst is uw deel

Psalmen 37:23-24 NBG51 Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand. Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van...
Wijsheid is het voornaamste

Wijsheid is het voornaamste

Prediker 10:5-6 NBG51 Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijken en rijken zaten in vernedering; Het boek Prediker is best wel een vreemd boek met...