Een val van 6m hoog

Een val van 6m hoog

Ali Towikromo Jozua 1:9 NBG51 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Opmaak: J.Samidin Nagezien: N. Norden Aantal pagina’s: 1/5 Aantal woorden: 3K Vandaag is het de...
Volhouden tot het einde

Volhouden tot het einde

Lucia Karssen Psalmen 34:16,19 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Opmaak: J.SamidinNagezien: N. Norden Aantal pagina’s: 1/4Aantal woorden:...
Leven na een angstaanjagende hartoperatie

Leven na een angstaanjagende hartoperatie

Karel Saridjo Psalmen 5:2-4 Neem mijn redenen ter ore, o Here , let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. Here , des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit. Opmaak:...
Niet de juiste omstandigheden

Niet de juiste omstandigheden

Henry Soemopawiro Psalmen 18:31 Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Follow Aantal pagina’s: 1/4Aantal woorden: 2.2KBewerkt & opgemaakt door: J.SamidinNagelezen door: N.Norden Mijn vader stierf...
Gebeurtenissen tussen 0 – 20 jaar

Gebeurtenissen tussen 0 – 20 jaar

Jonathan Samidin Psalmen 46:2 Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt. Follow Aantal pagina’s: 9 (1 van de 9)Aantal woorden: 6.1K Wie is Jonathan? Velen kennen mij als een...