Sampéyan nyambutgawé kanggo sapa?

Sampéyan nyambutgawé kanggo sapa?

Rum 6:13 Awakmu aja sampèk dikanggokké karo pangwasané dosa kanggo nglakoni sak wernané ala, nanging awakmu kudu dipasrahké kanggo nuruti kekarepané Gusti. Awit kowé mauné mati, nanging saiki wis diuripké menèh. Awakmu sak kujur saiki dipasrahké kanggo nindakké...
Doe weg wat de Here bedroeft

Doe weg wat de Here bedroeft

Jeremia 17:5-6 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de...
Kies uw vrienden

Kies uw vrienden

Jacobus 4:4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden....
Het zondaarsgebed

Het zondaarsgebed

2 Kronieken 30:9b Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert. Heeft u Jezus nog niet geaccepteerd in uw leven? Doe dat middels het volgende gebed: Vader in de hemel, ik erken dat ik een...
Geef uw leven aan Jezus

Geef uw leven aan Jezus

2 Korinthiërs 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een...