Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

Spreuken 23:24 NBG51 De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem. Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit...
Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Marcus 16:16 NBG51 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien...
Vrees niet, Hij kent u

Vrees niet, Hij kent u

Psalmen 139:1-3 NBG51 HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.  Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten...
Heer, openbaar het ons

Heer, openbaar het ons

Kolossenzen 4:2-4 NBG51 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen,...
Sampéyan nyambutgawé kanggo sapa?

Sampéyan nyambutgawé kanggo sapa?

Rum 6:13 Awakmu aja sampèk dikanggokké karo pangwasané dosa kanggo nglakoni sak wernané ala, nanging awakmu kudu dipasrahké kanggo nuruti kekarepané Gusti. Awit kowé mauné mati, nanging saiki wis diuripké menèh. Awakmu sak kujur saiki dipasrahké kanggo nindakké...