Liefde met daden

Liefde met daden

 140 total views,  30 views today 1 Korinthiërs 13:6-7 NBG51 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Liefhebben gaat heel ver en ik ben...
Door Jezus ben ik veranderd

Door Jezus ben ik veranderd

1 Korinthiërs 3:8-9 NBG51 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor....
Bedroef Gods Geest niet

Bedroef Gods Geest niet

Efeziërs 4:30 NBG51 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. We leven in de genade tijd en genade is niets anders dan onverdiende gunst. U verdient het eeuwig leven niet maar omdat Gods liefde geen grenzen kent...
Eenheid is belangrijk

Eenheid is belangrijk

Genesis 2:24 NBG51 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Het doel van het huwelijk is dus: eenheid! In de Herziene Staten Vertaling staat er dat de man zich aan zijn vrouw moet hechten! We zien...
Wanneer Gods Geest spreekt

Wanneer Gods Geest spreekt

 124 total views,  2 views today Lucas 12:12 NBG51 Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet. Heeft u zich nooit de vraag gesteld hoe en wanneer de Heilige Geest tot u spreekt? Velen leggen de nadruk op donder en...