Sla acht op de geringe

Sla acht op de geringe

Psalmen 41:2-4 NBG51 Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Here hem uitkomst geven; de Here zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. De...
Elke ziel is de Here kostbaar

Elke ziel is de Here kostbaar

Matteüs 18:15-16 NBG51 Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke...
Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Filippenzen 4:19 NBG51 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten wij alles wat negatief en...
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

Romeinen 5:5 NBG51 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en...
Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

1 Johannes 3:16-17 NBG51 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste...