Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Matteus 11:28-30 NBG51 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht....
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

 68 total views,  18 views today Matteüs 20:15 NBG51 Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om...
Te midden van de storm

Te midden van de storm

 67 total views,  5 views today 2 Korinthiërs 13:11 NBG51 Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Apostel Paulus had behoorlijk...
Leid mij oh Heer

Leid mij oh Heer

 67 total views,  12 views today Psalmen 5:9 NBG51 Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht. De apostel Johannes was heel erg bezorgd over een medestrijder in Christus en waarschuwde om heel...
Ik verlang naar u Heer

Ik verlang naar u Heer

 67 total views,  8 views today Psalmen 42:2-3 NBG51 Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? De...