Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

 24 total views,  1 views today Matteus 11:28-30 NBG51 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw...
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Matteüs 20:15 NBG51 Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben? In Matteüs 20:1-16 lezen wij de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende...
Te midden van de storm

Te midden van de storm

2 Korinthiërs 13:11 NBG51 Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Apostel Paulus had behoorlijk veel te verduren als strijder in de Heer. In 2...
Leid mij oh Heer

Leid mij oh Heer

 67 total views,  12 views today Psalmen 5:9 NBG51 Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht. De apostel Johannes was heel erg bezorgd over een medestrijder in Christus en waarschuwde om heel...
Ik verlang naar u Heer

Ik verlang naar u Heer

 67 total views,  8 views today Psalmen 42:2-3 NBG51 Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? De...