3.6
(9)

Loading

Psalmen 118:6

De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?

Het is zo belangrijk om dagelijks ons gezin in Gods handen te leggen.  Neem de volgende 10 gebedspunten mee bij het bidden. De Here zal uit de hemel horen en uw gebed verhoren!

01. Bidt voor vergeving van (bewuste en onbewuste) zonden zodat God herstel mag brengen en u (& uw gezin) mag zegenen.

02. Bidt dat het bloed van Jezus u en uw gezin mag bedekken, zodat elke vloek dat is uitgesproken omgezet wordt naar een zegen!

03. Verbreek elke vloek dat is uitgesproken over u en uw gezin en geloof dat een ongegronde vloek geen doel zal treffen!

04. Dank God dat Hij u en uw gezin mag voorzien in alles wat jullie nodig hebben om geestelijk te blijven groeien.

05. Belijd dagelijks dat u afhankelijk bent van Gods zegen en gunst, want niet door hard werken worden we rijk, maar door Gods zegen.

06. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar blijf steeds het goede doen. Mensen zullen u teleurstellen, maar de Heer zal u niet begeven en ook niet verlaten!

07. Bidt dat de Heer uw huwelijk (c.q. gezin) beschermt tegen elke macht van het dodenrijk dat verdeeldheid wil zaaien en voor een scheiding wil zorgen.

08. Geloof en dank God voor Zijn bescherming en weet dat geen onheil uw huis zal naderen. Verbreek elke macht van ziekte en spreek genezing en herstel over uw gezin.

09. Bidt dat God de controle overneemt met liefde, vrede, rust en gehoorzaamheid. Dat elk gezinslid zich zal onderwerpen aan de Here en dat Gods heil over uw huis mag komen.

10. Prijs God voor Zijn leiding, Zijn bescherming, Zijn controle, Zijn voorziening, Zijn genezing en doe dat met uitbundige dankzegging!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Gebed voor mijn gezin

Gebed voor mijn gezin

Bij God vinden wij bescherming, Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek steeds weer dat Hij ons te hulp komt.Het is van belang dat wij ons gezin dagelijks leggen in Gods handen. We mogen geen moment verslappen, want door uw gebed worden engelen de...

read more
Dank U Heer

Dank U Heer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Vaak genoeg vergeten we waar we vandaan komen. We zijn misschien iets geworden in de maatschappij en zijn de mensen vergeten die u indirect hebben geholpen. Velen beweren dat ze door keihard te werken...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.6 / 5. Vote count: 9

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.