Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

Matteüs 18:34 NBG51 En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen...
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Efeziërs 6:1-3 NBG51 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk...
Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

Kolossenzen 3:5 NBG51 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn...
God is met u

God is met u

1 Timoteüs 4:12 NBG51 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Het wordt tijd dat wij ons ogen richten op de Heer. Vaak genoeg verzaken wij onze...
Ik verwacht de Heer

Ik verwacht de Heer

Jesaja 40:31 NBG51 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. Wanneer wij kinderen Gods door moeilijke tijden heengaan, situaties meemaken van pijn...