Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

 35 total views,  6 views today Kolossenzen 3:16 NBG51 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten....
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

 33 total views,  15 views today Hebreeën 10:23-24 NBG51 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede...
Mijn naam opschrijven

Mijn naam opschrijven

 41 total views,  16 views today Matteüs 6:24 NBG51 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. Ik heb ooit eens een...
Geef nooit op

Geef nooit op

 35 total views,  17 views today Matteüs 11:12 NBG51 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. In Matteüs 11:2-15 lezen we het verhaal van Johannes de...

Ik dank de Heer

Lucia Karssen Psalmen 11:4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 4/4Woorden: 2.1K Nu zonder bracket aan zijn knie...