Richt uw ogen op Jezus

Richt uw ogen op Jezus

 30 total views,  11 views today Jeremia 17:7 NBG51 Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; In 2 Koningen 20 lezen we het verhaal van Hizkia (uit het geslacht van koning David) die op zijn 25ste koning werd over...
Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

 25 total views,  6 views today Psalmen 31:24 NBG51 Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te...
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

 33 total views,  3 views today Matteüs 10:8 NBG51 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben...
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

 31 total views,  1 views today 2 Korinthiërs 5:17 NBG51 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat...
Blijf standhouden en bidden

Blijf standhouden en bidden

 22 total views Exodus 17:11 NBG51 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. In Exodus 17:8-15 lezen we een heel belangrijke strategie die de Heer gegeven heeft aan Israël om de...