Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Psalmen 31:24 NBG51 Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in...
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Mat 10:8 NBG51 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar...
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

2 Korinthiërs 5:17 NBG51 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij...
Blijf standhouden en bidden

Blijf standhouden en bidden

Exodus 17:11 NBG51 En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. In Exodus 17:8-15 lezen we een heel belangrijke strategie die de Heer gegeven heeft aan Israel om de vijand Amalek te...
U bent bijzonder in Jezus

U bent bijzonder in Jezus

Hebreeën 10:23 NBG51 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. Let op wat u dagelijks belijdt en uitspreekt over uw leven. Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar...