Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Hebree├źn 12:14 NBG51 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt...
Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

1 Petrus 1:24-25 NBG51 Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is. Zonde heeft ons...
Ik wil meegaan met Jezus

Ik wil meegaan met Jezus

Nehemia 1:11 NBG51 Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Het verhaal van...
Verkondig het evangelie

Verkondig het evangelie

2 Petrus 3:18 NBG21 Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Het evangelie verkondigen kent heel wat uitdagingen. Jezus Christus heeft nadrukkelijk de opdracht gegeven om heen te gaan en...
Een atmosfeer van groei

Een atmosfeer van groei

2 Petrus 3:18 NBG21 Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Wanneer wij tot geloof komen moet het ons streven zijn om geestelijk te groeien. U blijft toch niet altijd een baby en een...