Geef de duivel geen voet

Geef de duivel geen voet

Johannes 2:23 NBG51 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in Zijn naam, doordat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed; In Johannes 2:13-24 lezen we over de tempelreiniging waar Jezus schoonschip hield in het huis van God. Ronduit de periode...
Een welriekend reukoffer

Een welriekend reukoffer

 43 total views Efeziers 5:1-2 NBG51 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. We hebben...
Zegen wie u vervloeken

Zegen wie u vervloeken

 41 total views,  12 views today Lucas 8:8 NBG51 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore. Als kinderen van de Allerhoogste...