Is Jezus uw vriend?

Is Jezus uw vriend?

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Laten we vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag...
Let op uw woorden

Let op uw woorden

Efeziërs 4:29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was...
Doe wat God van u wil

Doe wat God van u wil

2 Korinthiërs 5:9-10 Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij...
Doe alles als voor de Here

Doe alles als voor de Here

Efeziërs 2:8-9 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Niemand zal behouden worden door goede werken. U zult niet behouden worden alleen omdat u: christelijke ouders...
Geloof en zie op Jezus

Geloof en zie op Jezus

Marcus 5:36 NBG51 Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien....
Bidt en beweeg de hemel

Bidt en beweeg de hemel

Deuteronomium 32:30 NBG51 Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had. De kracht van groepsgebed is niet te onderschatten want God is het die ten...