Ik dank de Heer

Lucia Karssen Psalmen 11:4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 4/4Woorden: 2.1K Nu zonder bracket aan zijn knie...

Zijn genezing op komst

Lucia Karssen Psalmen 25:12-13 Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 3/4Woorden: 2.1K...

Mijn wereld viel uit elkaar

Lucia Karssen Psalmen 23:4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 2/4Woorden: 2.1K ‘Ik was verdrietig’ Mijn...
Volhouden tot het einde

Volhouden tot het einde

Lucia Karssen Psalmen 34:16,19 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Opmaak: J.SamidinNagezien: N. Norden Aantal pagina’s: 1/4Aantal woorden:...