Ik mocht naar huis

Ali Towikromo 1 Tessalonicenzen 5:16‭-‬18 NBG51 Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 5/5Woorden: 3.0K Ik kon het niet...

In het ziekenhuis

Ali Towikromo Psalmen 34:19 NBG51 De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 4/5Woorden: 3.0K Vorige pagina Volgende pagina Ik wilde naar huis Op de 1e dag hebben zij mij na...

Ik wist niets meer

Ali Towikromo Romeinen 8:28 NBG51 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 3/5Woorden: 3.0K Vorige pagina Volgende pagina...

Mijn leven veranderde

Ali Towikromo Psalmen 37:5-6 Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag. Opmaak: J.SamidinNagezien: N.Norden Pagina’s: 2/5Woorden: 3.0K Vorige pagina Volgende...
Een val van 6m hoog

Een val van 6m hoog

Ali Towikromo Jozua 1:9 NBG51 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Opmaak: J.Samidin Nagezien: N. Norden Aantal pagina’s: 1/5 Aantal woorden: 3K Vandaag is het de...